Procesy coachingowe

COACHING jest to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań.

Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę  w doświadczenie, a przekonania w siłę do działania.

Co może dać coaching?

 • pobudzić kreatywność oraz drzemiące w Tobie pokłady potencjału,
 • umiejętność budowania prawdziwych i głębokich relacji interpersonalnych,
 • umiejętność radzenia sobie z krytyką i porażką – przekuwanie tego w cenne doświadczenie,
 • zmianę ograniczających Cię przekonań,
 • kontrolowanie myśli i emocji,
 • pozbycie się złych i drażniących nawyków,
 • świadomość celów i potrzeb i co jest warunkiem ich osiągnięcia,
 • wzmocnienie umiejętności koncentracji i w rezultacie konkretne działania,
 • wzrost motywacji i chęci podejmowania nowych wyzwań,
 • proaktywność i pewność decyzji,
 • zwiększenie zaradności i elastyczności,
 • rozwój kompetencji zawodowych i kariery,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • pokonanie stresu, powrót do stanu równowagi,
 • poczucie spełnienia.

Jak wygląda coaching?

 • Proces coachingowy rozpoczyna się od sesji kontraktowej. Na tym spotkaniu orientujemy się w sytuacji i Twoich potrzebach, ustalamy indywidualne zasady naszej współpracy przy zachowaniu podstawowych założeń (obowiązuje zasada poufności, główny ciężar pracy jest między sesjami (tzw. czas inkubacji), cel pracy ustalasz Ty, coach nie dyktuje rozwiązań – cały potencjał do zrealizowania celu tkwi w Tobie – wspólnie go odkrywamy).
 • Proces coachingowy trwa zwykle od 6 – 10 sesji/spotkań (jego długość uzależniona jest od poruszanych zagadnień).
 • Spotkania są prowadzone indywidualnie, w ustalonym wspólnie miejscu i czasie.
 • Każde spotkanie trwa 90 minut.

Coaching dla menedżerów koncentruje się na poniższych kategoriach (wg badań ICF):
➢ Rozwój umiejętności interpersonalnych: 35%
➢ Rozwój kompetencji menedżerskich: 18%
➢ Rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej: 15%
➢ Rozwój umiejętności przywódczych: 14%
➢ Przyśpieszenie rozwoju osobistego (jasność określania celów, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, świadomość i wiedza o sobie, rozwój wewnętrzny): 12%